Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego

Wola Zachariaszowska ul. Świętego Floriana 1

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wolontariat

Email Drukuj PDF

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

„POMAGAMY CAŁYM SERCEM”

Koordynatorzy  : Katarzyna Polaszek Elżbieta Tatarska

 

W Szkolnym  klubie wolontariatu podejmują działania

uczniowie klasy VII-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum.

Opis projektu:

Obecnie młodzież nastawiona jest głównie na to, aby zaspokajać swoje potrzeby. Ważne jest, aby przekazywać dzieciom i młodzieży od najmłodszych lat pozytywne wzorce, by budować w nich postawę empatii, szacunku , wrażliwości na potrzeby innych.

Poprzez wykorzystanie otwartości i ciekawości świata uczniów, można uzyskać pozytywne efekty. Osoba nauczona od najmłodszych lat , że należy nieść pomoc potrzebującym, będzie później takiej pomocy nadal udzielać. Ponadto wolontariat może być doskonałą formą spędzania czasu wolnego i alternatywą komputera czy telewizji. Obcowanie z drugim człowiekiem jest bezcenne.

Wolontariat zatem przynosi korzyść zarówno otrzymującym pomoc jak i tym, którzy tę pomoc niosą.

Ważne jest, aby dzieci a później młodzież zrozumieli, że warto obcować z różnymi osobami i jeśli to tylko możliwe pomagać innym.

Istotnym założeniem jest współpraca z innymi placówkami wolontaryjnymi, aby młodzież mogła wymieniać się nawzajem swoimi doświadczeniami.

Chcielibyśmy przełamać stereotyp myślenia o osobach chorych i niepełnosprawnych  i zachęcać uczniów do współpracy i pomocy tym ludziom. Uświadomienie wspólnej odpowiedzialności środowiska szkolnego za osoby niepełnosprawne psychofizycznie poprzez kontakt i pomoc im w pokonywaniu codziennych trudności.

Drugim obszarem jest pomoc koleżeńska w nauce. Chcielibyśmy wprowadzić pomoc koleżeńską uczniom słabszym, nadrabianiu braków w nauce. Ponadto uczniowie podczas przerwy obiadowej będą pomagać w rozdawaniu obiadów i organizować w szkolnej  świetlicy zabawy dla małych dzieci.

Zatem aktywność wolontariuszy naszego klubu będzie ukierunkowana na dwa obszary: środowisko szkolne i pozaszkolne.

Cele ogólne:

-uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych,

-pomoc innym poprzez włączanie się w akcje charytatywne,

-doskonalenie umiejętności związanych z organizacją i przedsiębiorczością,

-rozbudzanie chęci niesienia pomocy innym niezależnie od wieku, stanu zdrowia.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

-zna ideę wolontariatu,

-potrafi pracować w zespole i organizować pracę swoja i innych,

-wykazuje postawy prospołeczne: otwartość, empatię,

-wie, jak pomagać , by nie zranić innych,

-rozwija swoje zainteresowania, doświadcza czegoś nowego,

-planuje swoje działania, jest obrotny,

-nawiązuje współpracę  z klubami wolontaryjnymi z innych szkół.

 

Główne założenia na bieżący rok szkolny:

 • zbiórka pieniędzy na zakup żelazka, środków czystości  i opiekacza do  Domu Dziecka pod Kopcem
 • zbiórka pożywienia, koców, karmy dla zwierząt dla Schronisko dla zwierząt przy ul.Rybnej
 • współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy -pomoc w organizacji Zachariaszady
 • zbiórka pieniędzy dla wolontariuszy Hospicjum św. Łazarza
 • kontynuacja współpracy z Polską Akcją Humanitarną
 • zbiórka niezbędnych rzeczy dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci
 • zbiórka nakrętek
 • udział w akcji „Pola nadziei”
 • przygotowanie kartek świątecznych  podopiecznych Hospicjum św. Łazarza i listów dla dzieci z Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci
 • pomoc kolegom w nauce na terenie szkoły
 • organizacja zabaw dla dzieci uczęszczających do świetlicy podczas długiej przerwy

Ponadto chcielibyśmy, aby wolontariusze mieli koszulki z logo szkoły i hasłem przewodnim, aby byli rozróżniani spośród wolontariuszy z innych szkół

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby zostać wolontariuszami w naszej szkole

 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 740195

BIP

administrator:

mateuszkowalski@interia.eu