Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego

Wola Zachariaszowska ul. Świętego Floriana 1

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwała nr XIII/2017/18

Email Drukuj PDF

Uchwała nr XIII/2017/18

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

im. Józefa Pi8łsudskiego w Woli Zachariaszowskiej

z dnia 26.03.2018 r.

w sprawie zmian w statucie

Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej

na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje:

 

§ 1

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:

1. W dziale X- Zasady rekrutacji uczniów, paragraf 172, pkt. 3 dodaje się: „W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym, do oddziału przedszkolnego mogą zostać przyjęte dzieci 5-letnie”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

.................................................................................

(przewodniczący Rady Pedagogicznej)