Zajęcia logopedyczne

środa, 24 września 2014 00:21 wprowadził Mateusz Kowalski
Drukuj

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

Poniedziałek – 12.30-14.00

Wtorek – 9.00-10.00

Środa – 8.00-10.30

12.15-13.45

Czwartek –9.00-14.00

Piątek – 8.00-8.30

 

Dyżur logopedy: wtorek 13.25-14.10

Działania w zakresie terapii logopedycznej  1. Przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych celem wykrycia wad wymowy.

  2. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z nauczycielami i rodzicami.

  3. Organizowanie pomocy logopedycznej.

  4. Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej.

  5. Systematyczna współpraca z rodzicami celem udzielania instruktażu do

kontynuacji ćwiczeń w domu.

  1. Przygotowanie opiekunom materiałów w zeszytach logopedycznych do systematycznego utrwalania wywołanych głosek.

  2. Współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i wspieranie działań profilaktyczno-wychowawczych szkoły. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  3. Dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz efektywne wykorzystywanie pomocy już istniejących, przygotowywanie materiałów pomocniczych do pracy z dzieckiem.

Mowa wg Leona Kaczmarka jest „ aktem w procesie porozumiewania się, jej istotą jest dźwiękowe przekazywania i słuchowy odbiór informacji”.Prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju jego osobowości. Poprzez rozumienie poznaje ono otaczający świat, umiejętność mówienia pozwala na wyrażenie swoich spostrzeżeń, pragnień i uczuć. Rozwój mowy jest uwarunkowany genetycznie, zależy od właściwości wrodzonych organizmu, ale możliwy jest jedynie w kontakcie ze środowiskiem społecznym, z innymi ludźmi. Jest to proces w którym współgrają czynniki biologiczne i społeczne.

Mówienie jako czynność jest najbardziej skomplikowanym ruchem odbywającym się w naszym organizmie, dlatego w terapii logopedycznej bardzo ważne są ćwiczenia ruchów ciała aż do ćwiczeń usprawniających narządy mowne. One to przygotowują dziecko do poprawnego mówienia.Podstawowym środowiskiem kształtowania się myślenia i mowy dziecka jest rodzina. To ona powinna stworzyć dziecku odpowiednie warunku do rozwoju psychicznego i fizycznego. Niezwykle ważne jest, aby rodzice dostarczali dziecku dużą ilość bodźców do mówienia, pozytywnie reagowali na mówienie i stanowili prawidłowy wzór wymowy.

Leczenie zaburzeń mowy to długotrwała terapia prowadzona przez logopedę, ale możliwa i skuteczna jedynie przy pomocy rodzica czy opiekuna dziecka.

Proces ten wymaga żmudnej pracy ze strony ćwiczonego, jak również wiele czasu, cierpliwości i zrozumienia oczekuje się od opiekuna. Zaburzeń mowy nie należy traktować jako czasowej niedyspozycji, która minie wraz z wiekiem. Dlatego należy wiedzieć, że wady wymowy same nie ustąpią, a wraz z wiekiem będą się pogłębiać.W praktyce logopedycznej stosuje się następujące podstawowe rodzaje ćwiczeń:1.ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE MOTORYKĘ NARZĄDÓW MOWY

a/ ćwiczenia języka

 

 

 

b/ ćwiczenia warg

 

 

2. ĆWICZENIA ODDECHOWE

 

 

  1. ĆWICZENIA RYTMIZUJĄCE

 

 

 

 

  1. ĆWICZENIA SŁUCHU FONEMATYCZNEGO

 

Słuch fonematyczny to zdolność precyzyjnego słyszenia i rozróżniania dźwięków mowy.

 

Zachęcam wszystkich rodziców do wykonywanie powyższych ćwiczeń. Można je robić bawiąc się z dzieckiem, spacerując, jedząc posiłki , oglądając telewizję czy czytając bajki. Przecież dzieci wiosną bawią się dmuchawcami, na urodzinach nadmuchują baloniki i nieświadomie wykonują ćwiczenia oddechowe. Często również lubią bawić się swoim językiem, wylizują talerzyki, jedzą lody itp. Są to naturalne zabawy, które spełniają ważne cele profilaktyczne w kształtowaniu się mowy dziecka.

 

Pamiętajmy!

Lepiej i łatwiej zapobiegać niż leczyć!!!

 

Dlatego zachęcam wszystkich do współpracy w terapii logopedycznej, a na pewno efekty będą widoczne.

 

 

 

 

 

 

 

Logopeda

 

Elżbieta Tatarska