Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego

Wola Zachariaszowska ul. Świętego Floriana 1

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Projekt edukacyjny

Email Drukuj PDF

Projekt edukacyjny

Dlaczego na Ziemi może istnieć życie?


Cele ogólne projektu:

 1. Uzmysłowienie uczniom korelacji między przedmiotami

 2. Nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

 3. Pogłębianie odczuwania konieczności poszanowania przyrody i ochrony przyrody

 4. Pogłębienie umiejętności wyrażania i prezentowania wiedzy na różne sposoby

 5. Pogłębienie umiejętności pracy w grupie

 6. Uświadomienie uczniom zagrożeń jakie rozwój cywilizacji stwarza dla naszej planety


Cele operacyjne:

Uczeń:

 • rozumie że ziemia jest jedyną planetą w układzie słonecznym na której mogą żyć ludzie i zwierzęta

 • wie, że ziemia może być czysta lub skażona

 • wie, że źródłem zanieczyszczenia Ziemi jest działalność człowieka

 • wie, że zanieczyszczenia naszej planety mogą być niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin

 • potrafi wymienić podstawowe zagrożenia związane z działalnością człowieka

 • wie jakie są pozostałe planety układu słonecznego i jakie panują na nich warunki

 • zna pojęcia siły grawitacji

 • zna postacie wielkich fizyków: Gallileusza i Kopernika

 • zna podstawowe pierwiastki budujące naszą planetę

 • rozumie że organizm ludzki jest przystosowany do życia na naszej planecie

 • zna i opisuje ciekawe zjawiska występujące na naszej planecie

 • potrafi gromadzić materiały dotyczące Ziemi korzystając z różnego typu źródeł
Zadania- polecenia w projekcie:


 1. temat: Przygotuj krótką prezentację na temat planet układu słonecznego ze szczególnym uwzględnieniem warunków panujących na tych planetach


forma: prezentacja multimedialna

przedmiot: fizyka (treści ponadprogramowe)

opiekun: Katarzyna Buczak

grupa uczniów:


 1. temat: Opisz historię odkryć i prac Galileusza i Mikołaja Kopernik, wraz z krótkim życiorysem tych uczonych. Opisz prawo powszechnego ciążenia. Przytocz kilka ciekawych poglądów starożytnych na budowę świata


forma: plakat, referat, prezentacja , cytaty

przedmiot: fizyka, treści ponadprogramowe

opiekun: Katarzyna Buczak

grupa uczniów: 1. Przygotuj model układu słonecznego w obranej przez siebie skali , wylicz odległości i średnice planet,

forma: modele trójwymiarowe, obliczenia w formie pisemnej

przedmiot: matematyka (przeliczenia skali)

opiekun: Romana Chadysz- Michalska

grupa uczniów:


 1. Przedstaw w postaci graficznej skład pierwiastkowy i budowę skorupy ziemskiej. Omów krótko chemiczne właściwości najważniejszych pierwiastków oraz najważniejsze skały i minerały występujące na ziemi, wspomnij o odkryciach D.Mendelejewa i M.Skłodowskiej-Curie


forma: eksponaty , wycieczka do muzeum przyrodniczego, diagramy i zestawienia procentowe, prezentacje, konkurs pt: Jaki to pierwiastek? I Wypełniamy układ okresowy

przedmiot: chemia

opiekun: Katarzyna Polaszek

grupa uczniów:


 1. Przedstaw najciekawsze, najdziwniejsze zwierzęta zamieszkujące naszą planetę, żyjące np.: w ekstremalnych warunkach, mające dziwaczy wygląd itp. Wymień gatunki zagrożone, przedstaw w formie diagramów jak zmienia się ich liczebność w ostatnich latach, przygotuj konkurs pt: Jakie to zwierzę?


forma: wycieczka do muzeum przyrodniczego, slajdy, książki, prezentacje

przedmiot: biologia

opiekun: Katarzyna Polaszek

grupa uczniów:


 1. Przedstaw podstawowe zagrożenia naszej planety związane z działalnością człowieka oraz zaproponuj w jaki sposób możesz wpływać na ich zmniejszenie:

zanieczyszczenia powietrza- jakie, źródła pochodzenia

efekt cieplarniany- przyczyny

dziura ozonowa- przyczyny

wyrąb lasów

Wykonaj w formie plastycznej mapę zanieczyszczeń w Polsce


forma: prezentacje, dane statystyczne, wykresy, referaty, mapa- forma plastyczna

przedmiot: chemia, geografia

opiekun: Zbigniew Marszałek

grupa uczniów:


7.Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej lub plakatu historię Wielkich Odkryć Geograficznych. Opisz wielkich odkrywców i ich podróże, ze szczególnym uwzględnieniem takich postaci jak: Bartłomiej Diaz, Krzysztof Kolumb, Ferdynand Magellan, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci. Zaprezentuj na mapie trasę ich wypraw geograficznych.


forma: prezentacje multimedialna, plakat

przedmiot: historia

opiekun: Robert Grajny

grupa uczniów:


Karta projektu

 1. Podstawowe informacje

Temat projektu


Zespół uczniowski

(imię i nazwisko, podpisy)

1.

2.

3.

4.

5.


Nauczyciel- opiekunProblem
 1. Planowanie poszczególnych zadań

Zadanie- temat

Działania

Uczniowie odpowiedzialni

Termin realizacji

Informacje o wykonaniu


1

2.

3.
3. Konsultacje z opiekunem zadania

Terminy

(termin konsultacji )

Temat

(co było przedmiotem konsultacji)

Nauczyciel

(imię i nazwisko)

Podpis

(nauczyciela udziealjącego konsultacji)