Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego

Wola Zachariaszowska ul. Świętego Floriana 1

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Integracja

Email Drukuj PDF
 1. Klasy integracyjne w naszej szkole.

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników. Do takich placówek zalicza się nasze gimnazjum. Zespół Szkół prowadzi aktualnie program integracji dla uczniów klasy I gimnazjum. Oprócz realizacji programu nauczania uczymy czegoś bardzo ważnego: tolerancji i szacunku dla innych niezależnie od wiedzy, umiejętności czy sprawności. Chcemy bowiem, aby dzieci były nie tylko asertywne ale i pełne empatii.W ramach realizacji programu integracji szkoła zapewnia uczniom zindywidualizowaną opiekę psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne oraz logopedyczne.

 1. Zasady rekrutacji.

Rekrutacja do klas integracyjnych odbywa się na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej i medycznej oraz akcesu rodzica. Do programu integracji przyjmowane są osoby z:

  • niepełnosprawnością ruchową

  • nadpobudliwością psychoruchową

  • zaburzeniami zachowania i emocji

  • niepełnosprawnością sprzężoną

  • upośledzeniem umysłowym

Przed przyjęciem dziecka do klasy integracyjnej pedagodzy specjalni prowadzą obserwacje ucznia w szkole macierzystej oraz przeprowadzają wywiad z osobami pracującymi z dzieckiem. O przyjęciu ucznia do klasy integracyjnej ostatecznie decyduje skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez Wydział Edukacji.

 1. Metody i formy pracy w klasie integracyjnej.

Klasa integracyjna liczy do 20 osób, z czego maksymalnie pięcioro to osoby z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe osoby w klasie to uczniowie zdrowi, w normie intelektualnej dobierani na podstawie deklaracji wyboru klasy, a także ankiet wypełnianych przy zapisie do szkoły. Klasy integracyjne prowadzone są przez pedagoga wspomagającego posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, jest on zarówno wychowawca klasy jak również nauczycielem wspomagającym. Trzeba pamiętać, że w klasie integracyjnej każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki z zastrzeżeniem, że każdy jest indywidualnością mającą inne możliwości psychofizyczne.Nauczyciel wspomagający obecny jest na wielu lekcjach razem z nauczycielem przedmiotu. Wszyscy uczniowie realizują ten sam program, korzystają z tych samych podręczników, jednak w przypadku uczniów z niepełnosprawnością programy są dostosowywane do ich indywidualnych możliwości i potrzeb.Dla każdego ucznia z orzeczeniem PPP nauczyciel wspomagający przygotowuje specjalny program edukacyjno ? terapeutyczny uwzględniający możliwości i potrzeby dziecka, pomaga uczniom dodatkowo tłumacząc przerabiany materiał, przygotowując karty pracy czy sprawdziany dostosowane do możliwości ucznia. Oceniając uczniów z orzeczeniami nauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych, dlatego uzyskiwane przez uczniów noty nigdy nie są porównywane. Zasadę tę muszą zaakceptować zarówno uczniowie, jak i ich rodzice.

 1. Korzyści edukacji integracyjnej.

Korzyści dla dziecka niepełnosprawnego:

 • Lepsze przygotowanie do życia w społeczeństwie, nawiązanie przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, nauka radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego

 • Praca dwóch pedagogów pozwala na szybsze diagnozowanie trudności szkolnych ucznia jak również rozwijanie zdolności dziecka

 • Nauka odbywa się w mniejszej grupie i z wykorzystaniem różnorodnych form i metod

Korzyści dla dzieci zdrowych:

 • Pokonywanie leku przed niepełnosprawnością

 • Nauka szacunku, tolerancji, empatii, sposobów pomocy osobom niepełnosprawnym

 • Nauka od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życie i poszanowania zdrowia.

 • Zdobywanie wiedzę na temat osób niepełnosprawnych. To przecież brak wiedzy o innych prowadzi do wzajemnych uprzedzeń. Świat nie jest pełen tylko ludzi pięknych, młodych i zdrowych. Szkoła z klasami integracyjnymi pozwala nauczyć się szacunku dla innych już od najmłodszych lat.

Agnieszka Białek

 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 740187

BIP

administrator:

mateuszkowalski@interia.eu