Zapisy

sobota, 22 kwietnia 2017 14:14 wprowadził Mateusz Kowalski
Drukuj

Informujemy, że od poniedziałku tj.: 24 kwietnia 2017 r. rozpoczynają się zapisy uczniów do klas I publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej. Zgłoszenia o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmowane będą do dnia do dnia 27 kwietnia 2017 r.

Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są:

Właściwe druki można pobrać w sekretariatach poszczególnych szkół, ze stron internetowych szkół z zakładki rekrutacja do klas I szkoły podstawowej lub bezpośrednio ze strony internetowej GZEAS w Zielonkach.

Uwaga : Jeżeli po zakończeniu zapisów szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.