Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego

Wola Zachariaszowska ul. Świętego Floriana 1

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

HISTORIA POLSKI A PATRIOTYZM

W ramach programu "Szkoła Młodych Patriotów" i w nawiązaniu do przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości zaplanowano w naszej szkole wiele przedsięwzięć o charakterze patriotycznym. Jednym z nich był ogólnoszkolny konkurs "Historia Polski a patriotyzm" przeprowadzony przez nauczycieli historii Artura Pietrzyka i Martę Głuszek. W przygotowanie konkursu zaangażowali sie także uczniowie: Wiktoria Adamek, Wiktor Rogala, Michał Jarczyk, Jakub Calik i Przemysław Pyrcz.

kj01kj02kj03kj04kj05kj06kj07

Konkurs przebiegał dwuetapowo. W etapie pierwszym, w formie pisemnego testu dotyczącego historii Polski, wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły. Wysokie wyniki testu zadecydowały o członkostwie w drugim etapie konkursu, który odbył się 8 lutego. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy: przedstawicieli klas IV - VI oraz VII - III gimnazjum, dla każdej z tych kategorii przygotowano inne pytania i inną formułę konkursu.

Młodsi uczniowie ustnie odpowiadali na wylosowane pytania dotyczące patriotyzmu w polskiej historii. Pytania były otwarte (można było zdobyć za nie więcej punktów) lub zamknięte (test wyboru, za mniej punktów, uczniowie w grupach mieli za każdym razem kilka minut na przygotowanie odpowiedzi. Prowadzeniem konkursu zajmowali się uczniowie klasy szóstej Jakub Calik i Przemysław Pyrcz.

Spośród uczestników tej kategorii najlepszą znajomością historii wykazali się uczniowie: Jagoda Wiecha, Dominik Gazda i Kamil Nowak (jako grupa). Drugie miejsce przypadło w udziale Szymonowi Buczakowi, Piotrowi Górowskiemu i Małgorzacie Pannie. Podczas etapu przeznaczonego dla klas VII-III gimnazjum również pracowano w grupach. Każda z grup miała do rozwiązania cztery zadania. Pierwsze z nich polegało na rozwiązaniu krzyżówki, drugie na pracy z tekstem źródłowym, trzecie - należało odpowiedzieć na pytania związane z biografią patrioty, w czwartym uczniowie musieli wykazać się znajomością patriotycznych utworów muzycznych. Każda z grup wykazała się znajomością historii i tematyki patriotycznej, zaś nagrody przyznane zostały najlepszym - Kacprowi Owczarskiemu i Bartkowi Kruczkowi. Nagrody książkowe dla zwycięzców konkursu ufundowała Rada Rodziców.