Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego

Wola Zachariaszowska ul. Świętego Floriana 1

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Spotkanie z Policją

30 stycznia 2018 r. uczniów klasy pierwszej Sz.P odwiedziła Pani Katarzyna Cygal z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Uczniowie byli zachwyceni wizytą. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w domu. Pani Policjantka w formie praktycznej, przypomniała podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.

pk001pk002pk003pk004pk005pk006pk007pk008pk009pk010

Następnie wytłumaczyła jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się. W nagrodę za aktywny udział uczniowie otrzymali książeczki-malowanki, elementy odblaskowe  oraz kartki na których składały własne odciski palców.  Dla pierwszaków była to niewątpliwie ciekawa forma zdobywania i utrwalania wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze.

pk011pk012pk014pk015pk016pk017pk019pk020pk021

Barbara Bryła

Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2018/2019
/dotyczy kandydatów mieszkających w obwodzie szkoły/

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej informuje, że zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej odbywać się będą w dniach

od 19 lutego 2016 r. do 2 marca 2018 r.


Zapisów można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:45 do 14:30.

Wymagane dokumenty przy zapisie dziecka do szkoły:

- Dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego dziecka (do wglądu);
- Akt urodzenia dziecka;
- Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej- dotyczy dzieci zamieszkałych w danym obwodzie szkolnym;
- dodatkowo prosimy o dołączenie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zameldowaniu dziecka;

W roku szkolnym 2018/2019 w pierwszej kolejności  przyjmowane będą do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (Wola Zachariaszowska, Garliczka, Garlica Duchowna).

W przypadku wolnych miejsc będzie przeprowadzona rekrutacja.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej